Pes

 

KOLIK VYCHOVÁNÍ POTŘEBUJE VÁŠ PES ?

 • Proč je výchova psa tak důležitá?  Především proto, že dobře vychovaný pes je šťastný pes.Jeho pán mu poskytuje maximum svobody pohybu, protože má k němu důvěru.To pes vycítí a oplácí důvěrou svému pánovi.Tak vzniká mezi oběma vztah na základě porozumění, jako mezi starými přáteli.
 • Kdy je nejvhodnější začít s výcvikem poslušnosti?  Od prvního dne!Duševní rozvoj dvouměsíčního štěněte odpovídá zhruba tříletému dítěti.Buďte od prvního dne nikoli přísní, ale důslední!
 • Je možné vycvičit dospělého nebo „zkaženého “ psa?  Samozřejmě!Je ovšem třeba nejprve odstranit všechny škodlivé návyky, které si pes vytvořil.To vyžaduje hodně času a trpělivosti.Naučit se učit je pro mladého psa mnohem snazší, než pro dospělého.
 • Jaké povely by měl umět splnit každý vychovaný pes?  Ke mně, sedni, místo, zůstaň,fuj, k noze, pusť, Základní povely sedni, k noze, fuj co nejdříve, pokud možno již od sedmého týdne.
 • Jak provádět výcvik?   Nejprve by se měl pes naučit rozumět povelům,jimiž mu chceme udílet rozkazy.Můžeme si pomoct pamlskem nebo lehkým přitisknutím psa do žádané polohy.
 • Jaké místo pro výcvik si zvolit?Učení každého nového povelu probíhá v několika stupních:na prvním se pes učí pochopit význam rozkazu, který mu dáváme.Pro tuto fázi výcviku volíme klidné místo bez rušivých  vlivů,  jako jsou jiní psi, poletující listí, lákavá stopa, procházející lidé, projíždějící automobily, atd.Vhodné je činit první kroky v bytě.
 • Jaké pomůcky jsou  k výcviku potřeba?  Pamlsek, obojek, vodítko, případně píšťalka.
 • Jak pes výchovu pociťuje?  Záleží na kvalitě vychovatele.Lidé, kteří na svého psa neustále křičí a utrhávají se na něho v kasárenském stylu, si zřejmě léčí komplex  méněcennosti. Jak asi vychovávají své děti?Zbavte se také myšlenky, že pes nechce být vychován! Chce!!,ale musí přesně vědět, co smí a co nesmí!!
 • Jaké jsou nejčastější chyby ze strany cvičitele?Nedůslednost!Důslednost znamená, že za všech okolností trváme na splnění rozkazu, který jsme jednou dali.Z druhé strany to ovšem také znamená dávat rozkazy jen tehdy,pokud je reálná šance, že budou splněny nebo, že budu v krajním případě schopen si jejich splnění vynutit.Příklad: Váš temperamentní uličník řádí na louce s jinými pejsky,vy chcete jít domu, zavelíte „Amidore ke mně!“, Amidor pochopitelně nepřijde.Netrváte-li na splnění příkazu,Váš Amidorek se naučil (!a to velice rychle) , že Vašich rozkazů nemusí uposlechnout. Tomu se říká ztráta autority!!
 • Co dělat, když se pes absolutně odmítá podrobit rozkazům? Začneme od začátku povelem  SEDNI na vodítku, zpočátku doma, přísně a důsledně, alespoň dvacetkrát za sebou.Pak pokračujeme jen maličkými krůčky kupředu, jako v pomocné škole.
 • Jaké tresty nikdy nepoužívat?  Úspěšný trest předpokládá, že pes pochopil, že jednal špatně.K tomu však dochází velmi výjimečně.Výchova  psa by měla spočívat v pozitivním působení    (pochvala, hra, pohlazení, pamlsek) a negativním působení ( nadávání, hrozby, zatřepání za kůži), přičemž toto působení musí následovat bezprostředně po činu.

Existují těžko vychovatelná plemena?  Ovladatelnost spočívá ve schopnosti se podřídit v dobrém vztahu k člověku.Jak známo, ve vlčí smečce je jeden vůdce, ostatní se podřídí.Podřízenost je opakem dominance.Množství dominantních psů jsou produktem pochybných chovatelských snah člověka.

DEVĚT TRIKŮ PŘI VÝCVIKU

Náhodný trik: tehdy,když pes udělá něco, co jej chcete stejně naučit, zavolejte na  

                            něj příslušný povel a přehnaně jej chvalte.

Trik gestem: spojte vždy povel s určitým gestem,mimikou, tónem hlasu apod.

Trik zesilovací: vždy navazujte na činnost nebo cvik, který Váš pes dělá s chutí,                 

                              rád a již ho zvládl! Pokaždé jej nadšeně chvalte, nebo odměňte

                              pamlskem.

Trik důslednosti: pes nikdy nesmí prosadit svoji vůli proti Vaší.Buďte tvrdohlavější

                                než je on! 100x se cvik nepovede, 100x jej opravte, po 101 to už           

                                určitě vyjde

Trik bezvadnosti: nikdy netrestejte a nehubujte psa za to co neudělal, nebo co

                                  provedl před delší dobou.Pes si spojuje Vaši výtku s tím, co

                                  právě dělá teď a ne s tím, co udělal před půl hodinou.

Trik malých krůčků: nikdy psa nepřetěžujte!Cvičte raději krátce s přestávkami, ale

                                        častěji.Nové cviky prokládejte hrou a cviky, které pes už zná a

                                        ovládá.Tím jej ubezpečíte, že je „super“, bude mít větší chuť      

                                        Vám vyhovět a Vy budete mít větší chuť do dalšího cvičení.

Trik chvály za zásluhy: chvalte psa za dobrý čin, nikoli za pasivní  nedělání

                                            něčeho špatného.Zbytečně nechvalte za něco, co pes

                                            považuje za samozřejmé.               

Trik výjimečnosti: pes je jako člověk, učí se rád a rychleji, má-li jistotu,že Vám není

                                  lhostejný.Jste pro něj jednička, dávejte mu proto najevo, že i on           

                                  je pro Vás ten nejlepší na světě

Trik respektu: pes respektuje Vás, respektujte ho taky!

PŘEHLED CVIKŮ ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU

Volný pohyb psa:

a)   povel  VOLNO

b)  volný pohyb ruky do směru a naklonění těla

Přivolání:

a) povel   KE  MNĚ

b)  upažit a připažit levou rukou

Přivolání s napojením (usednutím) k noze:

 a)  povel   K  NOZE

b)  lehký úder levou rukou na stehno

Polohy psa na místě:

a)  povely   SEDNI, LEHNI, VSTAŇ

b) lehký úder levou rukou na stehno (mávnout levou rukou nad hlavou a trupem psa z předu dozadu), mírné pokrčení  v koleno

Chůze u nohy:

a)  povel   K  NOZE

 b)  lehký úder rukou na stehno

Obraty na místě:

a)  vpravo bok, vlevo bok, čelem vzad, povel   K  NOZE

b)  lehký úder rukou o stehno

Obraty za pochodu:  viz předchozí bod

Ponechání psa na místě:

a)  povel   ZŮSTAŇ

b)  dlaň před čumák psa

Přerušení nežádoucí činnosti:

a)  povel   FUJ

b)  trhnutí vodítkem

Odmítání potravy ze země a z ruky:

a)  povel   FUJ

b)  trhnutí vodítkem

Štěkání na povel:  

a) povel  ŠTĚKEJ

b)  pravou rukou ohnutou v lokti a se vztyčeným ukazovákem kmitat před očima psa

Přinášení předmětů:

a)  povel   APORT, HLEDEJ APORT

 b)  ukázat pravou rukou ve směru předmětu

Kladina:  povel   VPŘED

Překážka:  povel   VPŘED HOP, ZPĚT HOP

Pouštění po zákroku nebo po aportu:  povel  PUSŤ

Nácvik stop:  povel    HLEDEJ STOPA

Vyštěkání osoby:  povel  ŠTĚKEJ

Rozvíjení zloby psa:  dráždění v kruhu hadrem, peškem, rukávem, povely ŠTĚKEJ, DRŽ a PUSŤ

Hlídání předmětů:  povel   HLÍDEJ                                         

Samostatná činnost psa:  povel ZŮSTAŇ, DÁVEJ POZOR                                     

Poznámka

a)  povel zvukový

b)  povel posuňkový

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this pageShare on Google+